€75 ανά ημέρα (για 2 άτομα)

€85 ανά ημέρα (για 3 άτομα**)

€95 ανά ημέρα (για 4 άτομα**)