Πίνακας Τιμών

*Υψηλή Περίοδος: 1 Αυγούστου - 31 Αυγούστου
Μεσσαία Περίοδος: 1 Ιουλίου - 31 Ιουλίου
Χαμηλή Περίοδος: Το υπόλοιπο έτος
** Τα studios μπορούν να φιλοξενήσουν 2 ακόμα άτομα (συνολικά 4) με την προυπόθεση να είναι κάτω των 12. ***Σε περίπτωση ακύρωσης από τον πελάτη - εφόσον αυτή γίνει 21 ημέρες πριν από τη συμφωνημένη άφιξη - , ο ξενοδόχος υποχρεούται να επιστρέψει ολόκληρη την προκαταβολή, ενώ αν η ακύρωση γίνει σε λιγότερες από 21 ημέρες ο πελάτης οφείλει στον ξενοδόχο το μισό του συνολικού ποσού της παραγγελίας που ακύρωσε.

Check in μετά τις 14 /Check out πριν τις 12

€75 ανά ημέρα (για 2 άτομα)

€85 ανά ημέρα (για 3 άτομα**)

€95 ανά ημέρα (για 4 άτομα**)

€85 ανά ημέρα (για 2 άτομα)

€95 ανά ημέρα (για 3 άτομα**)

€105 ανά ημέρα (για 4 άτομα**)

€95 ανά ημέρα (για 2 άτομα)

€105 ανά ημέρα (για 3 άτομα**)

€115 ανά ημέρα (για 4 άτομα**)